Tallinna Reaalkooli ja Kesklinna Põhikooli kooliküpsusuuringule registreerimise vorm 1. klassile

   
 
 
Lapse andmed
Eesnimi
Perekonnanimi
Isikukood
Tööga saab tutvuda ainult registreeritud lapsevanem
Lapsevanem 1
Eesnimi
Perekonnanimi

Kontaktandmed

 
Lapsevanema e-post
Lapsevanema telefon
Lapsevanem 2
Eesnimi
Perekonnanimi

Kontaktandmed

 
Lapsevanema e-post
Lapsevanema telefon

Tallinna Reaalkooli 1. - 6. klassis õppiv õde, vend

Õe/ venna ees- ja perekonnanimi
Klass, kus õde/ vend õpib

Kesklinna Põhikoolis õppiv õde, vend

Õe/ venna ees- ja perekonnanimi
Klass, kus õde/ vend õpib
Annan nõusoleku esitatud isikuandmete töötlemiseks Tallinna Reaalkooli ja Tallinna Kesklinna Põhikooli 1. klasside komplekteerimiseks.
 

 © 2021